Algemene voorwaarden ByKoko

1. Privacy

ByKoko neemt uw privacy uiterst serieus en werkt volgens de principes uiteengezet in ons privacybeleid, dat belangrijke informatie met betrekking tot uw persoonlijk informatie bevat. Ons privacybeleid vindt u hier.

2. Beperkingen gebruikers website

Door de website te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om via de Website verkregen bestanden aan enige andere partij of op enige andere manier te verstrekken. U stemt ermee in dat u de Inhoud, of een deel daarvan, niet dupliceert of anderszins zult reproduceren. U stemt er bovendien mee in dat u geen enkele poging zult doen om inhoudsbeschermingsmethoden te omzeilen of aan te passen.

U stemt ermee in om de website niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij ByKoko u voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Dergelijke commerciële toepassingen omvatten zonder beperking : de verkoop van toegang tot de website en de verkoop van advertenties, sponsoring of promoties geplaatst op of binnen de website of content.

3.Andere websites

De website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar andere sites op internet die mogelijk door derden worden beheerd. Als u de hyperlinks gebruikt om toegang te krijgen tot deze websites, verlaat u de website en wordt uw browser omgeleid. Deze websites kunnen hun eigen servicevoorwaarden en privacybeleid hebben en andere praktijken en vereisten hebben dan de ByKoko. ByKoko is niet verantwoordelijk voor  de inhoud, informatie, producten of advertenties gepresenteerd door een andere site die u op eigen risico bezoekt.

4. intellectueel eigendom

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen.als u van mening bent dat de inhoud van onze website uw intellectuele eigendomsrechten schendt, laat het ons weten op: info@by-koko.nl of via het contactformulier.

5. eigendomsrechten gebruikers

Bykoko claimt geen eigendomsrechten op door gebruikers gegenreerde inhoud die u plaatst of indient via de website.

6. Eigendomsvoorbehoud & Recht van reclame
bij het goedkeuren door de klant, van aangeschafte producten, gaat de klant er automatisch mee akkoord dat op deze producten een eigendomsvoorbehoud rust. Dit houdt in dat zolang de afnemer van de producten (in dit geval de klant) de koopprijs van deze producten niet heeft betaald , deze producten/zaken eigendom blijven van ByKoko professional organizing. Dit betekent dat u ByKoko de gelegenheid verschaft deze producten/zaken op te halen op het moment van niet betalen. 

Daarnaast kan ByKoko zich beroepen op het recht van reclame,  geregeld in afdeling  8 van Titel 1 van boek  7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 39 t/m 44). Bij uitoefening van het recht van reclame ontbindt ByKoko de koopovereenkomst en kunnen wij tevens de overgedragen zaken/producten als eigenaar revindiceren.

Privacyverklaring ByKoko

ByKoko, gevestigd aan wilgenstraat 16, 5461EA Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.by-koko.nl wilgenstraat 16
5461EA Veghel
06-13266114

Krystel van Boxel-Masuger is de Functionaris Gegevensbescherming van ByKoko Hij/zij is te bereiken via info@by-koko.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ByKoko verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@by-koko.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ByKoko verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – ByKoko analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– ByKoko verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ByKoko neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. ByKoko gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analystics. Dit is alleen om onze site soepel te laten draaien en eventueel te bekijken hoe wij de klant beter kunnen informeren of bereiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ByKoko bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden


Delen van persoonsgegevens met derden
ByKoko verstrekt geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ByKoko gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ByKoko gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ByKoko en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@by-koko.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ByKoko neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@by-koko.nl